SK Yudisium Semester Gasal 2017/2018 Tahap 2 FT UM

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 9.4.6/UN32.5/EP/22018

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PADA YUDISIUM SEMESTER GASAL TAHAP 2
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

 

Download >>>> sk penetapan kelulusan